skamieniałe miasto  
główna
kontakt
Do zwiedzania
Obiekty rekreacyjne
w obrębie gminy
Dworek I.J. Paderewskiego
w Kąśnej Dolnej,
Muzeum Grociarnia
w Jastrzębi,
Skamieniałe Miasto

Hala sportowa
w Ciężkowicach,
Wyciąg narciarski
w Jastrzębi

poza gminą
(odległość od Ciężkowic)
• Sanktuarium MB Niezawodnej Nadziei (Jamna-15 km),
• Rezerwat Diable Skały (Bukowiec) - 15 km,
• Skansen pszczelarski
w Stróżach - 20km
(firma Bartnik Sądecki)

Bacówka na Jamnej (15km),
Ośrodek rehabilitacji
w Stróżach, m.in. basen kryty (20km),
Basen kryty w Gorlicach
(25 km),
Basen otwarty w Gorlicach (25 km),
• Zalew Rożnowski (ok.25 km do Gródka n. Dunajcem),
• Zalew Klimkówka (35 km),
Wyciąg narciarski Jurasówka w Siemiechowie (12 km)

Najstarsze informacje na temat Ciężkowic pochodzą z aktu datowanego na lata 1123-25. Prawa miejskie zostały nadane Ciężkowicom 29 lutego 1348 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. W okresie międzywojennym, w wyniku reformy administracyjnej z 1934 roku, Ciężkowice utraciły status miasta.
Odzyskały je dopiero po po 64 latach, 1 stycznia 1998 roku. Ich nadanie odbyło się uroczyście 28 lutego 1998 roku w 650 rocznicę miejskiej lokacji.

Ciężkowicki Rynek
Układ urbanistyczny miasta Ciężkowice należy do jego najwartościowszych zabytków. Centralna część układu miasta, położona na wzniesieniu, nie zmieniła się bowiem od czasu średniowiecznej lokacji. Zachował się układ rynku mającego kształt trapezu z wybiegającymi prostopadle 8 ulicami i zabudowaniami wokół.
Rynek otoczony jest zwartą zabudową parterową, której szczególnego uroku dodają domy podcieniowe pierzei zachodniej, południowej i wschodniej, pochodzące z przełomu XVIII/XIX wieku. Zbudowane są one z drewna, z kamienną podmurówką. Szczyty dachów zwrócone są do placu rynkowego.

Ratusz miejski
usytuowany jest w centrum ciężkowickiego rynku. Frontem skierowany jest na wschód. Po stronie wschodniej ratusza, na płycie rynku stoi zwrócona w jego stronę kapliczka Św. Floriana, ufundowana przez ówczesnego właściciela dóbr w Kąśnej Dolnej - Ignacego Jana Paderewskiego. Obecny ratusz datowany jest na przełom XVIII/XIX wieku. Najprawdopodobniej został wzniesiony na pozostałościach poprzedniej budowli, która także pełniła rolę ratusza miejskiego.
Obecnie w Ratuszu mieści się miejska biblioteka publiczna, Centrum Informacji Turystycznej, a część piwnic zajmuje restauracja Galicja. Budynek został wpisany do rejestru zabytków 14 maja 1985 roku.

Fragment Ratusza w Ciężkowicach
Kapliczka Św. Floriana

Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja w Ciężkowicach usytuowany jest w środkowej części miasteczka, przy ulicy Św. Andrzeja, wybiegającej z południowo-zachodniego narożnika rynku.
Wraz z lokacją miasta, król Kazimierz Wielki ufundował kościół Św. Andrzeja i wyposażył parafię. Od czasu pożaru w 1830 roku kościół ten ulegał kilku katastrofom, aż po 1900 r. został rozebrany. Obecna świątynia, w stylu neogotyckim, zbudowana została w latach 1901-02, według projektu architektonicznego Jana Sasa-Zubrzyckiego.

Widok z Rynku w stronę ul.Św. Andrzeja
Widok od strony liceum

››› na górę strony

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków

Zlokalizowane ono jest w pobliżu głównej trasy Tarnów - Krynica,
tuż u podnóża miasta, przy zbiegu ulic Parkowej i 3 Maja.
Zbiory Muzeum to dorobek kolekcjonerski państwa Tomków z zakresu entomologii, ornitologii i łowiectwa.

W sumie kolekcja państwa Tomków zawiera: 1279 egzemplarzy owadów, 422 egzemplarzy owadów szkodliwych i pożytecznych dla gospodarki leśnej, 551 egzemplarzy ptaków (w tym 161 znajduje się w magazynach z powodu braku miejsca na ekspozycję), oraz 273 egzemplarze łowieckie.
Jest to jedno z najciekawszych muzeów przyrodniczych w Polsce i największe utworzone z rodzinnych zbiorów. Każdy zwiedzający znajdzie coś dla siebie, będzie to wspaniała lekcja przyrody.

››› na górę strony

Dworek w Kąśnej Dolnej usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi, po południowej stronie drogi prowadzącej z Ciężkowic, przez Kąśną do Jastrzębiej. Od tej szosy do dworku prowadzi alejka dojazdowa obsadzona drzewami.
W skład zespołu dworsko-parkowego, otoczonego ochroną konserwatorską wchodzą dwa budynki o dużej wartości historycznej (dwór i dawna oficyna dworska) oraz park dworski.

Dworek I.J. Paderewskiego
Parkowy staw

W latach 1897-1903 właścicielem, a zarazem częstym gościem tejże posiadłości był wybitny kompozytor, pianista oraz premier Polski Jan Ignacy Paderewski. Od 1990 roku, tą jedyną zachowaną posiadłością na świecie, zarządza Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna z siedzibą w Tarnowie. W budynku urządzono muzeum pamięci kompozytora, w którym można zobaczyć zarówno wiele pamiątek i publikacji związanych z życiem i twórczością Paderewskiego jak i niewielką wystawę poświęconą dziejom dworku.
W sezonie letnim (VI-VIII) w Dworku Paderewskiego odbywają się cykliczne koncerty pt.: "Muzyczne Spotkania u Paderewskiego", a co dwa lata w sierpniu organizowany jest Festiwal Muzyki Kameralnej BRAVO MAESTRO, pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego, w którym biorą udział najwybitniejsi polscy artyści.
Więcej informacji na stronie internetowej dworku.

››› na górę strony

Muzeum Grociarnia
Zbiory muzeum zawierają najrozmaitsze przedmioty związane z dawnym życiem mieszkańców Pogórza Ciężkowickiego. Zebrane zabytki obrazują dawne metody i narzędzia pracy, życie codzienne oraz zwyczaje mieszkańców regionu.
Oryginalnym eksponatem jest drewniany kadłub starej studni o długości 250 cm i średnicy 100 cm wydobyty z ziemi w czasie kopania studni w roku 1974 u pana Rudolfa Kiełbasy w Jastrzębi (Folwark). Ówczesny leśniczy St. Golinowski obliczył wiek pnia jodły, w którym wydrążona została studnia, na około 400 lat.

››› na górę strony

Hala sportowa w Ciężkowicach
Istnieje tu możliwość uprawiania rozmaitych sportów - piłki nożnej, ręcznej i siatkowej, tenisa ziemnego i stołowego oraz korzystania z siłowni.
W wakacje (lipiec-sierpień) obowiązują niższe ceny.
Informacje i możliwość rezerwacji hali: (014) 65 100 54.

Wyciąg narciarski w Jastrzębi
Na terenie sołectwa Jastrzębia w sezonie zimowym, amatorzy sportów zimowych mogą korzystać z wyciągu narciarskiego. Na obszarze o powierzchni 3 ha na północno - wschodnim stoku (nachylenie do 20%), została poprowadzona trasa zjazdowa o długości 400m. Na wysokość 360 m npm narciarze wyjeżdżają wyciągiem talerzykowym.
Obiekt jest własnością Gminy Ciężkowice, nadzór nad nim pełnią Radni Sołectwa Jastrzębia.


Podziękowania dla p. Joli Cygan z Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice za opracowanie tekstu.

 

››› strona głowna
››› na górę strony